Rezerviraj
Rezerviraj online


 
Loading
 

 

Uvjeti korištenja web-stranica Zaton Holiday Resort

Zaton Holiday Resort je u vlasništvu tvrtke Turisthotel d.o.o. Zadar te se sva prava i obveze koje proizlaze iz navedenih uvjeta korištenja odnose i na tvrtku Turisthotel d.o.o. Zadar.

 

Pristup stranicama Zaton Holiday Resort-a, i sadržanim podacima podložni su dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

 

1.     Distribucija sadržaja i autorska prava

Cjelokupan sadržaj objavljen na web-stranici www.zaton.hr ne smije se distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Zaton Holiday Resort-a  ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Zaton Holiday Resort-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web-stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Zaton Holiday Resort ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

 

2.     Točnost i istinitost informacija

Informacije koje Zaton Holiday Resort objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Zaton Holiday Resort, međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se Zaton Holiday Resort nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Zaton Holiday Resort može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

 

3.     Odgovornost

Zaton Holiday Resort se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web-stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web-stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web-stranice.

 

4.     Sadržaj stranica

Ova web-stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge web-stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Zaton Holiday Resort nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim web-stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web-stranicama kreiranima od strane trećih osoba.

 Sve informacije dostupne na stranicama isključivo su informativnog karaktera te se ne smiju neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih stranica podložne su određenim ograničenjima.

 

5.     Sigurnost i privatnost

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Zaton Holiday Resort ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

 

6.     Vlasništvo

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Zaton Holiday Resort, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Zaton Holiday Resort-a  u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Zaton Holiday Resort-a.  Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web-stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.