Book nu
Reserver online


 
Loading
 

 

Betingelser for brug af Zaton Holiday Resorts hjemmeside

Zaton Holiday Resort ejes af firmaet Turisthotel d.o.o. Zadar, og derfor er alle rettigheder og forpligtelser med udspring i de anførte vilkår relateret til firmaet Turisthotel d.o.o. Zadar.

 

Adgang til Zaton Holiday Resorts websider og på disse indeholdte informationer er underlagt nedenfor anførte vilkår og regler. Enhver brug af disse sider efter indlæsning af indgangssiden betragtes som stiltiende accept af følgende juridiske betingelser:

 

1. Distribution og ophavsret

Det samlet indhold publiceret på webside www.zaton.hr må ikke distribueres eller på nogen måde benyttes til kommercielle formål uden udtrykkeligt skriftligt samtykke af Zaton Holiday Resort eller på nogen som helst måde, der kan forårsage skade for Zaton Holiday Resort eller en hvilken som helst tredjepart. Dokumenter, informationer publiceret på denne webside må udelukkende anvendes af individuelle brugere og ved at respektere alle ophavsrettigheder og beslægtede tredjepersonsrettigheder i overensstemmelse med lovbestemmelserne og regulativerne af Republikken Kroatien.

Hermed accepterer De og underkastes den kroatiske materielle lovgivning, som den eneste relevante fortolkning, for anvendelse og retsvirkning af alle tilladelser, undtagelser og betingelser for anvendelse af disse websider. De kroatiske retsinstanser er eksklusiv kompetente i alle sager om krav og tvister, der opstår som følge af anvendelse af disse sider eller i forbindelse dermed.

Zaton Holiday Resort garanterer ikke, at materialets indhold på disse sider er egnet eller tilgængelige for brugerne på bestemte lokaliteter, henholdsvis ikke er ansvarlig for adgang til disse fra territorier i lande, hvor deres indhold er forbudt ved lov. Det er underforstået, at adgang til disse sider fra de anførte lokaliteter er opnået og sket ved egen vilje og under ansvarlighed af brugeren i forhold til det på lokaliteten gældende lovgivning.

 

2. Informations nøjagtighed og sandhed

Informationer, som Zaton Holiday Resort publicerer på disse sider betragtes som nøjagtige og pålidelige på indsættelsestidspunktet. Upåagtet dette advarer Zaton Holiday Resort, at der består mulighed for afvigelser fra nøjagtighed, sandhed og pålidelighed i en hvilken som helst information gemt på disse sider i det øjeblik, en bruger får adgang til dem. Informationer tilgængelige på disse sider bør ikke betragtes som grundlaget for vigtige personlige eller forretningsmæssige beslutninger, og De samtykker, at Zaton Holiday Resort ikke kan drages til ansvar for muligvis ikke at opfylde Deres forventninger. Zaton Holiday Resort kan til enhver tid, uden forudgående varsel, ajourføre eller ændre informationer på disse sider.

 

3. Ansvarlighed

Zaton Holiday Resort frasiger sig et hvilket som helst ansvar, der på nogen som helst måde kunne opstå fra, eller er på nogen som helst måde relatere til anvendelse af disse sider, for hvilke som helst brugerhandlinger ved anvendelse eller misbrug af disse sider og for en hvilke som helst skade, som kan opstå for brugeren eller en hvilken som helst tredjepart i forbindelse med anvendelse eller misbrug af informationer på disse sider.

 


4. Sidernes indhold

Disse websider indeholder dokumenter, data, informationer og forbindelser til andre websider oprettet af tredjepart. Disse sider er, når dette er muligt, markeret som sådanne. Zaton Holiday Resort har ingen kontrol over på disse sider optrædende dokumenter, data, informationer eller over andre websider i det hele taget, og frasiger sig derfor fuldstændigt ethvert ansvar, inklusivt men ikke begrænset til nøjagtighed, fuldstændighed og indholdets tilgængelighed på tredjeparts websider.

Alle informationer tilgængelige på siderne er udelukkende af informativ karakter og må ikke uden tilladelse anvendes for kommercielle formål eller distribueres til tredjepart. Informationer vedrørende de enkelte produkter og ydelser fra disse sider er underlagt bestemte begrænsninger.

 

5. Sikkerhed og fortrolighed

De bedes at være opmærksom på, at forsendelse af private meddelelser med elektronisk post over nettet kan være usikker og kan blive udsat for uautoriseret adgang af tredjepart eller for en fejlaflevering. Enhver meddelelse modtaget med elektronisk post betragtes som ikke pålidelig og derfor påtager Zaton Holiday Resort sig ikke ansvar for sikkerhed og fortrolighed af disse meddelelser, mens Zaton Holiday Resort forbeholder sig ret til at reproducere, anvende, råde over og distribuere disse til tredjepart uden begrænsninger. Endvidere, Zaton Holiday Resort har ret til at anvende ideer, planer, erfaringer og viden i andre former, som er indeholdt i sådanne meddelelser uanset disses formål.

 

6. Ejendom

Det er forbudt at reproducere, mangfoldiggøre eller distribuere design eller grundlaget for Zaton Holiday Resort websider, disses enkelte elementer, design af Zaton Holiday Resort logo, som ejes af Zaton Holiday Resort, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Zaton Holiday Resort. Med mindre andet er aftalt må alle dokumenter, data og informationer publiceret på disse websider udelukkende anvendes for personlig brug og ved at respektere alle ophavsrettigheder og tredjeparts rettigheder.