ZAREZERWUJ
Zarezerwuj online


 
Loading
 

 

Zasady użytkowania witryny - Zaton Holiday Resort

Turisthotel d.o.o. Zadar jest właścicielem Zaton Holiday Resort i wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wymienionych warunków dotyczą Turisthotel d.o.o. Zadar.

 

Dostęp do strony Zaton Holiday Resort i informacje tutaj zawarte podlegają poniższym warunkom.

Każdorazowe korzystanie z tych stron po załadowaniu się strony głównej jest uważane za zgodne z następującymi wymogami prawnymi:
 

1. Dystrybucja treści i prawa autorskie

Wszystkie treści opublikowane na stronie internetowej www.zaton.hr nie mogą, w żaden sposób, być rozpowszechniane ani wykorzystywane w celach komercyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Zaton Holiday Resort, lub w jakikolwiek inny sposób, który może spowodować straty dla Zaton Holiday Resort lub trzeciej strony. Dokumenty, dane, zdjęcia i informacje publikowane na tej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do indywidualnych potrzeb użytkownika, respektujących wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa osób trzecich zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Chorwacji.

Niniejszym akceptujesz i podlegasz chorwackiemu prawu materialnemu, które przewiduje interpretację, stosowanie oraz skutki prawne wszystkich pozwoleń, wyłączności i warunków korzystania z tych stron. Za wszelkie roszczenia i spory wynikające z korzystania z tych stron są odpowiedzialne wyłącznie sądy chorwackie.

Zaton Holiday Resort nie gwarantuje, że materiały zawarte na tej stronie są odpowiednie lub dostępne dla użytkowników w niektórych lokalizacjach, tj. nie jest odpowiedzialny za dostęp do nich z terytoriów krajów, w których ich treść jest zabroniona prawem. Uznaje się, że dostęp do stron z określonych lokalizacji zostanie dokonany samowolnie z uwzględnieniem odpowiedzialności użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. Dokładność i prawdziwość informacji

Informacje, które znajdują się na niniejszej stronie, są dostarczone przez Zaton Holiday Resort i w momencie publikacji uważane są za dokładne i wiarygodne. Ośrodek Zaton Holiday ostrzega jednak, że istnieje możliwość odstępstwa od dokładności, autentyczności lub wiarygodności jakichkolwiek danych przechowywanych na tych stronach w momencie ich użytkowania. Informacje dostępne na stronie nie mogą stać się kluczowym argumentem do podjęcia ważnych osobistych lub biznesowych decyzji i zgadzasz się, że Ośrodek wypoczynkowy Zaton nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niespełnienie Państwa oczekiwań. Ośrodek wypoczynkowy Zaton może w każdej chwili, bez uprzedzenia aktualizować lub modyfikować informacje na tej stronie.

 

3. Odpowiedzialność

Zaton Holiday Resort całkowicie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, która może w jakikolwiek sposób wynikać lub jest w jakikolwiek sposób związana z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej. Nie jest odpowiedzialny za wszelkie działania użytkownika przy użyciu lub nadużywania zawartości tej witryny internetowej i za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wyniknąć dla użytkownika lub strony trzeciej w związku z korzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem zawartości tej strony internetowej.

 

4. Treść strony

Niniejsza strona internetowa zawiera dokumenty, dane, informacje i linki do innych stron internetowych stworzonych przez strony trzecie, które zostaną oznaczone, jako takie, gdy tylko będzie to możliwe. Zaton Holiday Resort nie kontroluje wyżej wymienionych dokumentów, danych, informacji lub innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i dostępność treści na stronach internetowych stron trzecich.

Wszystkie informacje dostępne na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych ani do dystrybucji na rzecz stron trzecich. Informacje o określonych produktach i usługach zawarte w niniejszej witrynie podlegają pewnym ograniczeniom.

 

5. Bezpieczeństwo i prywatność

Pamiętaj, że wysyłanie prywatnych wiadomości przez e-mail może być niebezpieczne i może umożliwić nieautoryzowany dostęp stron trzecich lub zostać błędnie skierowane. Każda wiadomość otrzymana pocztą elektroniczną zostanie uznana za niewiarygodną, a ośrodek Zaton Holiday Resort nie będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prywatność takich wiadomości, zachowując jednocześnie prawo do ich powielania, używania, rozpowszechniania na rzecz stron trzecich bez ograniczeń. Co więcej, może wykorzystywać w dowolnych celach pomysły, projekty, doświadczenia lub inne formy wiadomości zawartych w takiego typu wiadomościach.

 

6. Własność

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie układu graficznego lub podłoża strony internetowej Kurortu Zaton, poszczególnych elementów strony, zaprojektowanego logo Zaton Holiday Resort jest bez wyraźnej pisemnej zgody Zaton Holiday Resort zabronione. Wyjątek stanowi określona umowa, gdzie dokumenty, dane i informacje publikowane na niniejszych stronach internetowych mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, w odniesieniu do wszystkich praw autorskich i praw własności oraz praw stron trzecich.