Nu reserveren
Boek online


 
Loading
 

 

De voorwaarden voor het gebruik van de webpagina - Zaton Holiday Resort

Zaton Holiday Resort is eigendom van Turisthotel d.o.o. Zadar en alle rechten en verplichtingen die uit de bovengenoemde voorwaarden voortvloeien, zijn van toepassing op het Turisthotel d.o.o. Zadar.

 

Op de toegang tot de website van Zaton Holiday Resort en de hierin opgenomen informatie gelden onderstaande bepalingen en voorwaarden. Elk gebruik van deze pagina's na de startpagina wordt beschouwd als instemming met de volgende, wettelijke vereisten:

 

1. Distributie en auteursrechten

De volledige inhoud op www.zaton.hr mag op geen enkele manier worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Zaton Holiday Resort, of op een manier die schade aan Zaton Holiday Resort of aan andere partijen kan toebrengen. De documenten, gegevens, foto's en informatie die op deze website worden gepubliceerd, mogen alleen worden gebruikt voor de individuele behoeften van de gebruiker met inachtneming van alle auteursrechten en verwante rechten en de rechten van derden conform de wettelijke bepalingen van de Republiek Kroatië.

U aanvaardt en gaat akkoord met het Kroatische materiële recht als uitsluitend relevant voor de interpretatie, toepassing en juridische gevolgen van alle toestemmingen, uitsluitingen en gebruiksvoorwaarden van deze pagina's. Kroatische rechtbanken zijn verantwoordelijk voor alle claims en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de relevante pagina's.

Zaton Holiday Resort garandeert niet dat het materiaal op deze site geschikt of toegankelijk is voor de gebruiker op bepaalde locaties, dat wil zeggen dat de pagina niet verantwoordelijk is voor toegang in het grondgebied van landen waar de inhoud ervan wettelijk verboden is. Er wordt vanuit gegaan dat toegang tot websites vanaf deze locaties willekeurig wordt uitgevoerd, met de verantwoordelijkheid van de gebruiker in verband met de toepasselijke wetgeving.

 

2. De nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van informatie

Informatie die door Zaton Holiday Resort op deze websites wordt geplaatst, wordt als juist en betrouwbaar beschouwd op het moment van plaatsing. Zaton Holiday Resort waarschuwt echter dat er een mogelijkheid van afwijkng bestaat met betrekking tot de juistheid, authenticiteit of betrouwbaarheid van de gegevens die op deze pagina's zijn opgeslagen op het moment dat de pagina's bekeken worden. De informatie die beschikbaar is op de website mag niet worden beschouwd als het nemen van belangrijke persoonlijke of zakelijke beslissingen en u gaat ermee akkoord dat Zaton Holiday Resort niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de mogelijk niet vervullen van uw verwachtingen. Zaton Holiday Resort kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie op deze website bijwerken of wijzigen.

 

3. Aansprakelijkheid

Zaton Holiday Resort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die op enigerlei wijze voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, enige gebruikersactie door het gebruik of misbruik van de inhoud van deze website en enige vorm van schade die kan ontstaan voor de gebruiker of een derde partij met betrekking tot het gebruik of misbruik van de inhoud van deze website.

 

4. Inhoud van de pagina

Deze website bevat documenten, informatie, gegevens en links naar andere websites die door derden zijn aangemaakt en die als zodanig zullen worden aangeduid, indien mogelijk. Zaton Holiday Resort heeft geen enkele controle over de bovengenoemde documenten, gegevens, informatie of andere websites en wijst elke aansprakelijkheid af, inclusief, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, volledigheid en beschikbaarheid van inhoud op websites van derden.

Alle informatie op de website is uitsluitend informatief en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of voor distributie aan derden. Op informatie over bepaalde producten en diensten van deze websites gelden bepaalde beperkingen.

 

5. Beveiliging en privacy

Houd er rekening mee dat het online verzenden van privéberichten per e-mail mogelijk onveilig is en onderhevig is aan ongeoorloofde toegang door derden of misleiding. Elk per e-mail ontvangen bericht zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Zaton Holiday Resort is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en privacy van dergelijke berichten en behoudt zich het recht voor om ze te reproduceren, te gebruiken, erover te beschikken zonder beperkingen aan derden te verstrekken. Het kan zonder beperkingen ideeën, ontwerpen, ervaringen of andere vormen van kennis in dergelijke berichten voor welk doel dan ook gebruiken.

 

6. Eigendom

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Zaton Holiday Resort is het niet toegestaan om het ontwerp of de opmaak van pagina's, afzonderlijke elementen van een pagina en logo's te reproduceren, vermenigvuldigen of te distribueren. Behalve in het geval van een afzonderlijke overeenkomst, mogen de documenten, gegevens en informatie op deze website alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, onverminderd het auteursrecht en eigendomsrechten en de rechten van derden.